คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

‎คอร์ปหย่าร้าง 

‎คอร์ปหย่าร้าง 

‎ ‎ดีวีดีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ “Divorce Corp” จะเป็นของขวัญที่เหมาะสําหรับทุกคนที่ผ่านการแยกทาง ที่เจ็บปวดและมีราคาแพง กํากับโดย Joseph Sorge ซึ่งเว็บไซต์เสนอหนังสือผูกเล่มมันถูกเรียกเก็บเงินเป็น “การเปิดเผยที่น่าตกใจของการทํางานภายในของอุตสาหกรรมกฎหมายครอบครัวมูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ต่อปีของสหรัฐอเมริกา” ที่ “ส่องแสงที่สดใสบนขยะที่น่าตกใจและการปฏิบัติที่สมรู้ร่วมคิดที่ไร้ยางอายที่เห็นได้ทุกวันในศาลครอบครัว”...

Continue reading...